Цени и резервации

Избери вила

Цени

Вила Амантеа    2;  3          Вила Амантеа 4      
Период Цена на ден    Период Цена на ден   
28.04-31.05 €190   28.04-31.05 €150  
01.06-30.06 €240   01.06-30.06   €195  
01.07-15.07 €295   01.07-15.07 €215  
16.07-31.07 €345   16.07-31.07 €245  
01.08-31.08 €360   01.08-31.08 €285  
01.09-30.09 €240   01.09-30.09 €195  
01.10-28.10 €190   01.10-28.10 €150  
 
 
Вила Амантеа 5, c частeн баceин       
Период Цена на ден   
28.04-31.05 €215  
01.06-30.06 €290  
01.07-15.07 €350  
16.07-31.07 €400  
01.08-31.08 €430  
01.09-30.09 €290  
01.10-28.10 €215  

Вила Амантеа 1

Вила Амантеа 2

Вила Амантеа 3

Вила Амантеа 4

Вила Амантеа 5, c частeн баceйн