Цени и резервации

Избери вила

Цени

Вила Амантеа    2;  3    Вила Амантеа 4
Период Цена на ден  Период Цена на ден 
28.04-31.05 €190 28.04-31.05 €150
01.06-30.06 €240 01.06-30.06   €195
01.07-15.07 €295 01.07-15.07 €215
16.07-31.07 €345 16.07-31.07 €245
01.08-31.08 €360 01.08-31.08 €285
01.09-30.09 €240 01.09-30.09 €195
01.10-28.10 €190 01.10-28.10 €150
 
 
Вила Амантеа 5, c частeн баceин
Период Цена на ден 
28.04-31.05 €215
01.06-30.06 €290
01.07-15.07 €350
16.07-31.07 €400
01.08-31.08 €430
01.09-30.09 €290
01.10-28.10 €215

Вила Амантеа 1

Вила Амантеа 2

Вила Амантеа 3

Вила Амантеа 4

Вила Амантеа 5, c частeн баceйн