Контакти:0039 340 874 6805, 0030 694 975 5632

Цени и резервации

VILLA   2;  3;  5 VILLA   4
Период Цена на ден  Период Цена на ден 
28.04-31.05 €145 28.04-31.05 €105
01.06-30.06 €175 01.06-30.06   €135
01.07-15.07 €225 01.07-15.07 €155
16.07-31.07 €275 16.07-31.07 €185
01.08-31.08 €305 01.08-31.08 €225
01.09-30.09 €175 01.09-30.09 €135
01.10-28.10 €145 01.10-28.10 €105
 
 

 

Вила Амантеа 1

Вила Амантеа 2

Вила Амантеа 3

Вила Амантеа 4

Вила Амантеа 5